הדבר הראשון שנרצה לעשות בסלניום הוא לפתוח ולסגור את הדפדפן, לשם כך נצטרך להכיר את הפקודות השונות שמטפלות בדפדפן.

 

פונקצית ה-Get:

תיאור: פונקציה הפותחת  דף חדש בדפדפן , מקבלת מחרוזת בה כתובת האתר אליו אנו רוצים לנווט

דוגמא:
driver.get("www.YoniFlenner.Net");

פונקצית ה-GetTitle:

תיאור: פונקציה אשר מביאה את הערך של ה-title בעמוד שאנו נמצאים

דוגמא:
driver.getTitle();

פונקצית ה-PageGetSource:

תיאור: פונקציה המחזירה את קוד המקור של הדף בו אנו נמצאים

דוגמא:
driver.getPageSource();

 

פונקצית ה-GetCurrentURL

תיאור: פונקציה המחזירה את כתובת האתר בו אנו נמצאים

דוגמא:
driver.getCurrentUrl();

פונקצית ה-Refresh:

תיאור: פונקציה המרעננת (refresh) את הדף בו אנו נמצאים

דוגמא:
driver.navigate().refresh();

פונקצית ה-Close:

תיאור: פונקציה הסוגרת את הדף בדפדפן

דוגמא:
driver.close();

פונקצית ה-Quit:

תיאור: פונקציה הסוגרת את הדפדפן עם כל הדפים (טאבים) הפתוחים בו

דוגמא:
driver.quit();

 

 

תוכנית לדוגמא:

import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;

public class myBrowserMethods
{
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException
  {
    WebDriver driver = new FirefoxDriver();

    driver.get("http://www.YoniFlenner.Net"); // היכנס לדף עם הכתובת הנתונה
    String sTitle = driver.getTitle();     // החזר את שם האתר
    System.out.println(sTitle);        // הדפס את התוצאה על המסך
    String sURL = driver.getCurrentUrl();   // הבא את כתובת האתר
    System.out.println(sURL);         // הדפס את התוצאה על המסך
    String sMySource = driver.getPageSource(); // הבא את קוד המקור של הדף
    System.out.println(sMySource);       // הדפס את התוצאה על המסך
    driver.close();              // סגור את הדף 
  }
}

 


 

arrowBack arrowMain arrowFor

השאר הערה\הודעה