לאחר פתיחת הדפדפן וניווט לדף עימו אנחנו נרצה לבדוק, כדאי לנו להכיר כעת את העבודה עם האלמנטים השונים בדף וכיצד אנו נזהה אותם.

שתי פונקציות עיקריות בהן עובדים לזיהוי אלמנטים בדף הן: FindElement ו- FindElements. הראשונה מחזירה אובייקט של WebElement (זורקת Exception במידה ולא מצאה) והשנייה מחזירה רשימה של WebElements (מחזירה רשימה ריקה במידה ולא מצאה). שתי המתודות עובדות עם Locator שנקרא: By ואיתו אנו נזהה את האובייקטים על פי חיפוש Attribute ספציפי.

 

פונקצית ה-Find Element By ID:

תיאור: חיפוש אלמנט על המסך לפי הAttribute שלו מסוג ID , בד"כ אוהבים להשתמש ב-ID במידה והקוד של המוצר כתוב כמו שצריך לאוטומציה וכך ה-ID יהיה ייחודי. (אך לא תמיד זה יהיה כך). במידה ולא ימצא האלמנט על המסך, יזרק Exception מסוג: NoSuchElementException

<div id="FirstName"></div>                   // דוגמא לאלמנט בדף


WebElement element = driver.findElement(By.id("FirstName"));  // דוגמא לקוד סלניום

פונקצית ה-Find Element By Name:

תיאור: חיפוש אלמנט על המסך לפי הAttribute שלו מסוג Name. במידה ולא ימצא האלמנט על המסך, יזרק Exception מסוג: NoSuchElementException

<div id="FirstName" name="MyName"></div>           // דוגמא לאלמנט בדף


WebElement element = driver.findElement(By.name("MyName"));  // דוגמא לקוד סלניום

פונקצית ה-Find Element By ClassName:

תיאור: חיפוש אלמנט על המסך לפי הAttribute שלו מסוג ClassName ,

<textarea class="myObjetPanel"></textarea>              // דוגמא לאלמנט בדף


WebElement element = driver.findElement(By.className("myObjectPanel"));  // דוגמא לקוד סלניום

פונקצית ה-Find Element By LinkText:

תיאור: חיפוש אלמנט על המסך לפי התג <a> שבו אנו מבצעים קישורים לאלמנטים אחרים

<a href="www.YoniFlenner.Net">My Cool Site</a>             // דוגמא לאלמנט בדף


WebElement element = driver.findElement(By.linkText("My Cool Site"));  // דוגמא לקוד סלניום

פונקצית ה-Find Element By PartialLinkText:

תיאור: חיפוש אלמנט על המסך לפי התג <a> שבו אנו מבצעים קישורים לאלמנטים אחרים, בפונקציה זו ניתן להכניס רק חלק מתוך המחרוזת אותה נרצה לחפש

<a href="www.YoniFlenner.Net">My Cool Site</a>             // דוגמא לאלמנט בדף


WebElement element = driver.findElement(By.partiallinkText("Cool"));  // דוגמא לקוד סלניום

פונקצית ה-Find Element By TagName:

תיאור: חיפוש אלמנט על המסך לפי שם התג שלו, צריך להיזהר עם עבודה של שמות תגיות כי ב-99% מהמקרים הן לא יהיו ייחודיות.

<p>Jerusalem</p>                      // דוגמא לאלמנט בדף


WebElement element = driver.findElement(By.tagName("p"));  // דוגמא לקוד סלניום

 

תוכנית לדוגמא:

import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.openqa.selenium.By;

public class myWebElementMethods
{
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException
  {
    Webdriver driver = new FirefoxDriver();

    driver.get("http://www.duckduckgo.com");                 // היכנס למנוע החיפוש 
    driver.findElement(By.id("search_form_input_homepage")).sendKeys("Selenium");  // מצא את שדה החיפוש ותכניס לתוכו מחרוזת
    driver.findElement(By.id("search_button_homepage")).click();    // מצא את הכפתור החיפוש ולחץ עליו

    driver.close();              // סגור את הדף 
  }
}

 


arrowBack arrowMain arrowFor

השאר הערה\הודעה