AnyAUT Testing Framework

הרעיון שעמד מאחורי הקלעים למפתחי פריימוורק האוטומציה: AnyAUT היה לאפשר לבודקי תוכנה ללא רקע תכנותי לכתוב טסטים אוטומטיים בקלות, במהירות […]

AnyAUT Testing Framework Read Post »