בסלניום ניתן להשתמש בעבודה מול דפדפן עם שרת פרוקסי. בשיעור זה נלמד כיצד ניתן ליישם פעולה זו מול דפדפנים שונים.

בדרך כלל באותו איזור בקוד היכן שמגדירים את הפרוקסי, ניתן להגדיר לעבוד עם הדפדפן ב-capabilities נוספים, גם אותם נראה פה בדוגמאות.

 

דפדפן הכרום:

קריאה בג'אווה:

String userAgent = "user_agent_string";
String proxy = "example:80";
org.openqa.selenium.Proxy p = new org.openqa.selenium.Proxy();
p.setHttpProxy(proxy).setFtpProxy(proxy).setSslProxy(proxy);
ChromeOptions co = new ChromeOptions();
co.addArguments("--user-agent=" + userAgent);
DesiredCapabilities cap = DesiredCapabilities.chrome();
cap.setCapability(CapabilityType.PROXY, p);
cap.setCapability(ChromeOptions.CAPABILITY , co);
WebDriver driver = new ChromeDriver(cap);

קריאה ב-#C:

var options = new ChromeOptions();
var userAgent = "user_agent_string";
options.AddArgument("--user-agent=" + userAgent);
IWebDriver driver = new ChromeDriver(options); 

 


דפדפן הפיירפוקס:

קריאה בג'אווה:

String proxy = "example:80";
String userAgent = "user_agent_string";
FirefoxProfile profile = new FirefoxProfile();
profile.setPreference("general.useragent.override", userAgent);
DesiredCapabilities cap = DesiredCapabilities.firefox();
org.openqa.selenium.Proxy p = new org.openqa.selenium.Proxy();
p.setHttpProxy(proxy).setFtpProxy(proxy).setSslProxy(proxy);
cap.setCapability(CapabilityType.PROXY, p);
cap.setCapability(FirefoxDriver.PROFILE, profile);
WebDriver driver = new FirefoxDriver(cap); 

קריאה ב-#C:

var profile = new FirefoxProfile();
var userAgent = "user_agent_string";
profile.SetPreference("general.useragent.override", userAgent);
IWebDriver driver = new FirefoxDriver(profile); 

 

 


arrowBack arrowMain arrowFor

השאר הערה\הודעה