automation_infra

מה זה אוטומציה ומה הן תשתיות אוטומציה ? פלנר יוני

פוסט זה מוקדש הפעם להסביר מהן תשתיות אוטומציה, מהו תפקידו של מפתח תשתיות אוטומציה או איך תשתית אוטומציה אמורה להיראות בכל חברת תוכנה שמכבדת את עצמה. למי שמעוניין ללמוד את הנושא בהרחבה בקורס פרונטלי מוזמן לקבל פרטים כאן רבים מתבלבלים וחושבים כי עצם זה שהם למדו כמה פקודות ב-Selenium זה כבר הופך אותם למפתחי אוטומציה, […]