Environment Annotations

בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על טכניקת קידוד למפתחי אוטומציה מנוסים: יצירת אנוטציות שיגדירו לנו את הרצת הסביבה על פלטפורמות שונות, בין השאר על Selenium, Appium, Playwright , לפי שיטה זו נוכל להרחיב את הפלטפורמות כאוות נפשינו מבלי להרחיב את תשתית האוטומציה באופן מהותי

תהנו,

Scroll to Top
דילוג לתוכן