הדור הבא של הבדיקות האוטומטיות

Test Automation Advanced

קורס ללקוחות עם רקע באוטומציה

קורס האוטומציה למתקדמים הינו קורס המשך לקורס Full Stack Test Automation.
בקורס זה נשפר את יכולות הפרוייקט שלנו שכבר למדנו בקורס הראשון, בין היתר על ידי הכרת טכניקות עיצוב חדשות כמו ה-Driven Testing , אשר יתנו לנו היכולת האדירה לאפשר לבודקים ידניים לכתוב טסטים אוטומטיים ללא נסיון ויכולת קידוד כלשהי.

נלמד להכיר כלים חיצוניים אשר יתממשקו לפרוייקט הבדיקות, ירחיבו את פריסת האוטומציה ותוציא את הקופסא הפונקציונלית הקטנה בה עבדנו עד עתה לתחומים שונים כמו בסיסי נתונים ובדיקות ביצועים ויכולת לבדוק ויזואליזציה.

כמו כן נראה כיצד אנו מנהלים את גרסאות הפרוייקט שלנו כהלכה , נלמד כיצד מתממשקים אל מערכת CI הפופולרית - ג'נקינס ונטמיע את Selenium Grid לכיסוי נרחב של הבדיקות על סביבות שונות בהרצה מקבילית.

רשימת נושאי הקורס:

  Continues Integration with Jenkins

  Parallel Execution with Selenium Grid

  Build Management with Maven

Cloud Testing (Integration with Sauce Labs / Browser Stack ...)

  Selenium with jMeter

Automating Windows

Data Driven Testing

Keyword Driven Testing

  DataBase Testing

Advanced Unit Testing

  Performance Testing