קורס אוטומציה משולב

עתיד האוטומציה

כי זהו השילוש הקדוש בתחום...

קורס האוטומציה המשולב מכיל בתוכו כמה מודולים:

1. תכנות למפתחי אוטומציה ב-Java , כי מכאן הכל מתחיל...
2. הכרת שפת ה-HTML עם שילוב של CSS ו-JS
3. אוטומציה עם Selenium WebDriver, לבדיקות על אפליקציות Web
4. אוטומציה עם Appium, לבדיקות על אפליקציות Mobile

הקורס יקנה לכם הרגלי עבודה נכונים, הן כאנשי בדיקות והן כאנשי פיתוח, תוך כדי שימוש במתודולוגיות חכמות ותבניות עיצוב עדכניות, כיאה לאנשים המעוניינים להשתלב בתעשייה.

 

סילבוס הקורס:

Java Programing Language:

- JDK and Eclipse
Learn the basics
Installation
Quick overview

- Data Types
Types of variables
Primitives
Non Primitives

- Operators
Arithmetic Operators
Boolean Operators
Relational Operators

- Statements
If Statement
Switch Statement
For Statement
While Statement
Break Statement
Continue Statement

- Classes and Objects
Classes
Objects
Methods
Method Parameters
Method Overload
Constructors
Access Control
Inheritance
Abstract Classes
Interfaces
Collections

HTML
Introduction to HTML
HTML Elements
HTML Attributes
HTML with CSS
HTML with JS


Web Automation Testing - Selenium

- Getting To Know Test Automation:
Introduction to Test Automation
Selenium Modules
Selenium WebDiver - Under the Hood
JUnit / TestNG

- Selenium WebDriver – Basic:
Drivers
WebDriver Object Methods
Locators – Basic
Locators – Advance
Controllers
Web-Tables
Asserts and Verifications
Synchronization
Switch and Navigation
Error Handling

- Selenium WebDriver – Advanced:
Reporting System
External Files
Object Repository
Page Object Model
Page Object Factory
Actions
Automation on AngularJS Apps
Automation on Graphic Elements


Mobile Automation Testing – Appium

- Testing Mobile Devices:
Introduction
Appium Vs. Selendroid
Emulator Vs. Real Device

- Appium:
Setting Up Environment: Appium - Windows
Appium Server Functionality
Run Appium on Real Device
Working with Native App
UIAutomator Viewer

- General Mobile Automation:
Locating Elements on Mobile
Mobile Methods
Mobile Gestures
Testing Several Apps

contact-us1
הכתובת שלנו

קרליבך 10, תל אביב
yoni@atidcollege.co.il

seoup קידום אתרים
דילוג לתוכן