Q-Unit

הטסט הראשון שלי: QUnit

בשביל להכיר את ה-Qunit, עלינו תחילה להכיר את המושג בדיקות יחידה (Unit Tests) , בדיקות יחידה הן בדיקות אוטומטיות ברמת יחידת המערכת הקטנה ביותר (מודול) , הן הנכתבות על ידי מפתח התוכנה או איש בדיקות בעל רקע תכנותי ומאמתות את פעילותה התקינה של היחידה. בדיקות אלו מבוצעות במהלך תהליך הפיתוח של הפרוייקט כך שבזמן זה, […]