LoadableComponent

LoadableComponent

אחד היתרונות הגדולים באוטומציה הוא גם אחת מהנקודות הכואבות – המהירות. כולנו מסכימים שביצוע פעולות אוטומטיות בקצב מהיר זה טוב ויפה, אז איפה יכולה להיות בעיה ? במקרים בהם המערכת הנבדקת – System Under test איטית למשל בתעבורת הרשת (נגיד בין הקליינט לסרבר), או כשהיא מגיבה לאט, תוכל להיווצר לנו בעיה – חוסר סינכרון. זמן […]