UIAutomation

אוטומציה על iOS עם UI Automation

העולם הולך למובייל. בזה אין צל של ספק. אם לפני 10-15 שנים רוב הקליינטים היו על אפליקציות דסקטופיות ולפני 5-10 שנים רוב הקליינטים היו על אפליקציות Web , אז כיום כל מוצר תוכנה שמכבד את עצמו כותב קליינט שיעבוד גם או רק על מכשיר נייד (וזה כולל גם מוצרים שנחשבים למיושנים ובעלי התקדמות טכנולוגית איטית […]