boozang1

Boozang

אל Boozang הגעתי במקרה לאחר שיטוטים אקראיים בקבוצות הבדיקות אליהן אני רשום בלינקד-אין. אתם מכירים את המשפט – "דברים טובים באים במקרה" ? אז Boozang הוא דבר טוב בעולם האוטומציה. כמו רבים וטובים אחרים, גם כלי זה הולך בדרך של "הקל, הפשוט והמהיר" בבואנו לכתוב פרוייקט אוטומציה. המפתחים של כלי האוטומציה – Boozang רצו לכתוב […]