automation_infra

מהן תשתיות אוטומציה ?

פוסט זה מוקדש הפעם להסביר מהן תשתיות אוטומציה, מהו תפקידו של מפתח תשתיות אוטומציה או איך תשתית אוטומציה אמורה להיראות בכל חברת תוכנה שמכבדת את עצמה. רבים מתבלבלים וחושבים כי עצם זה שהם למדו כמה פקודות ב-Selenium זה כבר הופך אותם למפתחי אוטומציה, אז יכול להיות שבזמן העבודה נתנו להם פרוייקט לחקור ולנסות להכניס איזשהו […]